nemocní

štítky

41 knih


Příběhy nejen pro nemocnéPříběhy nejen pro nemocné2010, Sonja Bachl

Knížka obsahuje 75 krátkých příběhů, většinou se silnou pointou, které člověka doslova chytí za srdce. Nejedná se, jak bychom mohli soudit podle názvu knihy, o texty určené výlučně pro lidi nemocné, i když je pravda, že ... více


Pastorace Jobových přátelPastorace Jobových přátel1992, Jiří Dohnal

Na základě pastorace, kterou Jobovi přátelé prováděli nás kniha vede k citlivějšímu přístupu v pastorační péči. více


Vážně nemocný mezi námiVážně nemocný mezi námi1989, Jaro Křivohlavý

Kniha známého českého psychologa se zabývá přístupem okolí k těžce nemocnému a umírajícímu člověku. Je prakticky použitelná jako příručka pro pečující, dobrovolníky i profesionály v pečujících profesích.... více
Co by měli rodiče vědět o očkováníCo by měli rodiče vědět o očkování2012, Marek Petráš

Autor publikace, RNDr. Marek Petráš již mnoho let vede webové stránky: vakciny.net. Za tu dobu si získal velikou důvěru rodičů. Obracejí se na něj s nejrůznějšími dotazy rodiče, kteří chtějí své děti očkovat a ochránit j... více


Proč já?Proč já?2020, Bernadette Moriau

Bernadette Moriauová je sestra františkánka oblátka Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Pochází z početné katolické rodiny, silně věřící rodiče měli často hluboko do kapsy. Bernadette vstoupila v 19 letech do řádu a nakonec se... více


Síla na cestuSíla na cestu1995, Georg Stoff

V této své druhé knize rozhovorů u lůžka nemocných a umírajících (první - Dobré slovo u lůžka nemocných - vyšla v Karmelitánském nakladatelství r. 1994) autor, rakouský kněz s velkou zkušeností z pastorace v nemocnici, p... více


Následná intenzivní péčeNásledná intenzivní péče2018, Jarmila Drábková

Charakteristika a popis pojmů následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), jejichž vznik souvisí s rozvojem medicíny obecně a zvláště s péčí o kriticky nemocné pacienty.... více


Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkýmRakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým2019, Libuše Kalvodová

Kniha, kterou jste vzali do rukou, je složená z reálných dotazů z psychologické poradny a odpovědí psychologů provázejících nemocné v onkologických ambulancích i u lůžka. Autoři vysvětlují, pomáhají pochopit chování těžc... více


Nemocní u mociNemocní u moci2011, David Owen

Nad některými rozhodnutími politiků zůstává rozum stát. Kniha Davida Owena odhaluje, že mnohé z těchto kroků vyplývají z nemocí, jimiž politik trpí, anebo souvisí s jevem, který sám autor nazývá "syndrom hybris"... více


Svátost nemocnýchSvátost nemocných2010, Anselm Grün

Svátost pomazání nemocných nám pomáhá, abychom se s nemocí a smrtí dokázali vyrovnat. Právě v nemoci se setkáváme s Ježíšem, který spolu s námi trpí, ale i s Ježíšem, který uzdravuje. I my však jsme jako Ježíšovi učedníc... více


Paliativní péče a komunikacePaliativní péče a komunikace2007, Anne-Mei The

V knize Paliativní péče a komunikace hledá autorka vysvětlení pro optimismus nevyléčitelně nemocných pacientů s malobuněčnou rakovinou plic a pro naději na uzdravení, kterou chovají. Během pěti let pomocí metod etnografi... více


Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstaléPoradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé2007, Colin Murray Parkes

Jen málo oblastí zdravotní a sociální péče klade takové nároky na poskytování sociální opory, jako je tomu při péči o nevyléčitelně nemocné, umírající a o pozůstalé v době zármutku. Zdrojem takovéto opory pro pacienty a ... více


Studijní texty z pastorální teologie III. - Služba nemocnýmStudijní texty z pastorální teologie III. - Služba nemocným2002, Pavel Ambros

Sbírka přednášek lékařů, psychologů a teologů na aktuální téma bioetiky: euthanasie… více


Hovory v ordinaciHovory v ordinaci2003, Jan Štěpánek

Hovory v ordinaci jsou určeny všem, kteří se o medicínu a vše kolem ní zajímají. Knihu poutavě oživují skutečné anonymně líčené příběhy pacientů, probírají se důležité choroby, objevy a nové způsoby léčení a vyšetřování.... více


Teolog Vladimír Boublík ve svých dopisech MoniceTeolog Vladimír Boublík ve svých dopisech Monice2001, Vladimír Boublík

Knížka přináší úryvky dopisů význačného česko–římského teologa z let 1963–1968 a též šest jeho dopisů, které Monice napsal ještě v posledních týdnech svého života v září 1974. Tyto dopisy jsou převážně vyznáním citlivého... více


2