náboženská hnutí

štítky

16 knih


Historie vlkůHistorie vlků2019, Emily Fridlund

Jaký je rozdíl mezi tím, čemu chcete věřit, a čemu doopravdy věříte? A jaký je rozdíl mezi tím, co si myslíte a co nakonec uděláte? Čtrnáctiletá Linda žije s rodiči v zapadlém kraji obklopeném krásnou a drsnou přírodo... více


Hadráři z EmauzHadráři z Emauz2007, Boris Simon

Kniha vypovídá o tom, jaké velké věci se mohou dít, když člověk člověku není lhostejný; hovoří o lidské solidaritě, statečnosti, víře a úsilí abbé Pierra (1912–2007), který, pohnut smutnými osudy lidí na okraji společnos... více


Mám všechnoMám všechno2010, Michele Zanzucchi

18 let života blahoslavené Chiary Badano / Kdo je Chiara Luce Badano, která zamřela v roce 1990 ve svých 18 letech? Byla dlouho očekávaným dítětem. Narodila se v Sasselu 29. října 1971 v prosté rodině a od malička byla v... více
Katolická charismatická obnovaKatolická charismatická obnova2010, Charles Whitehead

Co se míní Obnovou v Duchu svatém? Co je Katolická charismatická obnova? Jaké jsou její cíle? Co to znamená, že by měla být milostí pro celou církev? Čím může církev obdarovat? Co ji odlišuje od jiných skupin a hnutí v c... více


Dobrodružství jednotyDobrodružství jednoty1992, Chiara Lubich

Interview novinářky Franky Zamboniniové se zakladatelkou Hnutí fokoláre přibližuje její životní cestu i život hnutí. Kniha nejen uvádí zajímavá fakta, ale je i duchovním obohacením. Zaznamenala velký ohlas v celém světě.... více


Panna Maria v Starém zákoně předobrazená : 32 rozjímání ku pobožnosti májovéPanna Maria v Starém zákoně předobrazená : 32 rozjímání ku pobožnosti májové1895, neznámý, neuveden

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Proroci a předchůdciProroci a předchůdci1997, Victor Conzemius

Dvacet portrétních črt, které tato kniha předkládá, je věnováno katolickým osobnostem 19. a 20. století, které připravovaly cestu novodobému katolicismu. Nepředstavují žádné modely, které by měly být kopírovány. Každý mu... více


Každý okamžik je darKaždý okamžik je dar2002, Chiara Lubich

Úvahy o žití přítomnosti. Mnoho světců považuje prožívání přítomné chvíle za otázku v duchovním životě zcela zásadní. Žijeme-li přítomný okamžik a vyjadřujeme-li ho láskou, stává se přítomnost Láskou... Svatá Terezie ... více


Hledět stále jedním směremHledět stále jedním směrem2012, Petr Ettler

Vzpomínky na život a dílo Mons. P. Karla Pilíka / Mozaika vzpomínek, zkušeností a prožitků s Otcem Karlem Pilíkem naplňuje vděčností. Dodává sil. Oživuje předsevzetí žít tak, jak žil on... více


VýkřikVýkřik2001, Chiara Lubich

Ježíš ukřižovaný a opuštěný v dějinách a životě Hnutí fokoláre od jeho zrodu v roce 1943 až ke vstupu do třetího tisíciletí. S Chiarou Lubichovou, zakladatelkou Hnutí fokoláre, projdeme cestu Hnutí a její nejvýznamněj... více


Masaryk a česká katolická modernaMasaryk a česká katolická moderna2007, Marek Šmíd

Tato práce ukazuje, že i zdánlivě bagatelní vztah dvou historických kontextů může poukázat na podstatné souvislosti a vazby a vytvořit hodnotné pozadí pro naše chápání spojitosti a mnohdy takřka organické spletitosti kul... více


Strategie Ducha?Strategie Ducha?1998, Peter Hocken

Podtitul: Výzva obnovných hnutí pro tradiční církve Pro římské katolíky je záhadou, proč rostou nekatolická letniční hnutí s takovou vitalitou. Pro nekatolické letniční je naopak záhadou, jak může být katolická církev... více


Katolictví a naše národní osvobozeníKatolictví a naše národní osvobození1922, Alois Augustin Neumann

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nepřítel: První republikaNepřítel: První republika2012, Marek Šmíd

Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938 více


Apologetové nebo kacíři? Studie a materiály k dějinám české Katolické modernyApologetové nebo kacíři? Studie a materiály k dějinám české Katolické moderny1999, Pavel Marek

K 100. výročí sjezdu Katolické moderny na Velehradě roku 1899. více


1