LGBT

štítek, 173 knih


Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identityTranssexualita a jiné poruchy pohlavní identity2002, H. Fifková

Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe pochopit jedince s p... více


Jiřího Pastýře Smutek Sebesám. I. částJiřího Pastýře Smutek Sebesám. I. část1993, J. Pastýř

Poetický deník mladého anonymního homosexuála z osmdesátých let. Text plný obrazů, text smutkem naplněný, text bolestný, text o hledání sebe sama, o hledání jinakosti. Jiří Pastýř, autor, který svou nejistotu, své tápání... více


LesbiankyLesbianky2008, J. Prudhomme

Kniha Lesbianky, divadelní hra či novela v rychle plynoucí dialogické řeči, zcela plní očekávání vyvolaná svým titulem. Zde dvě rozkošné ženy, provdané přítelkyně madame de Laveneur a madame de Prémicourt, později pouze ... více


AmetystAmetyst2013, M. Kuchařová

Autorka o knize: Ametyst je 150% poetická autobiografie mé osoby, která měla být skryta v pološeru, případně mezi stěnami ordinace. Cíl? Pomůžou-li mé verše jednomu jedinému člověku – ,,V těch sračkách nejsi sám, na,... více


Jiřího Pastýře Smutek Sebesám II. částJiřího Pastýře Smutek Sebesám II. část1993, J. Pastýř

Poetický deník mladého anonymního homosexuála z osmdesátých let. Text plný obrazů, text smutkem naplněný, text bolestný, text o hledání sebe sama, o hledání jinakosti. Jiří Pastýř, autor, který svou nejistotu, své tápání... více


Ve jménu ŘíšeVe jménu Říše2012, K. Niemiec

Na pozadí druhé světové války se odehrává příběh anglického kapitána Ethana Amine Drake, který se stal shodou okolností v okupované Francii starostou malé vesnice Bois. Snaží se dorozumět jak s vesničany, tak s odbojem i... více


Třetí pohlaví?Třetí pohlaví?1992, J. Pondělíčková-Mašlová

Třetí pohlaví se autoři pokusili pomoci homosexuálně orientovaným lidem, aby více rozuměli sami sobě s cílem přispět současně k jejich většímu pochopení okolím. Kniha se upřímně snažila zmapovat tuto problematiku, neopro... více


Dívčí a chlapecká identitaDívčí a chlapecká identita2008, P. Janošová

Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v ... více


Adresát Jean MaraisAdresát Jean Marais1994, J. Cocteau

Ojedinělá korespondence odhalující intimní vztah básníka Jeana Cocteaua a herce Jeana Maraise. Dopisy, psané Jeanem Cocteau v letech 1938 až 1963, byly dějinami jedné doby. více


Byla jsem mužemByla jsem mužem1996, Alexandra

Knížka „Byla jsem mužem“ je otevřená, drsná zpověď jedné transsexuálky, která se celý život hnala za téměř nedosažitelným snem. Je plná emocí jako je bezmoc, touha po lásce i vztek. více


Moja láskaMoja láska2018, F. Thimothy

„Ak ti chýba láska, potrebuješ kúsok šťastia. Ak to šťastie príde celé, spoznal si už... čo je láska." Prežite príbeh plný lásky, tajných túžob, napätia či vášne, ale najmä všedných zlomkov šťastia, ktoré v živote,... více


Gay historieGay historie2000, J. Fanel

Kniha přináší souhrnná fakta o dějinách homosexuality. Není psána jen pro gaye a lesbičky. Chce pomoci všem, kteří jsou ochotni lépe se navzájem poznávat a tolerovat, respektovat ty, kteří jsou jiní. Nikdy nevíte, kdy se... více


Teplá PrahaTeplá Praha2014, J. Seidl

Podívejte se na Prahu jinýma očima. Poněkud neobvyklý průvodce Prahou vám to umožní. Kniha seznamuje se 150 místy, která jsou spojena s queer komunitou. Kniha je rozdělena do několika vycházek, každá vycházka je doplněna... více


Úvod do sociologie pohlaví a sexualityÚvod do sociologie pohlaví a sexuality2004, M. Fafejta

Tato studie přináší sociologický pohled na sexualitu a přiblíží čtenáři problematiku pohlaví a genderu. Zabývá se i dalšími tématy jako jsou intersexualita a transgender. Můžeme se dozvědět o pilířích a základech naší ku... více


Křesťanství a homosexualita. Pokusy o integraciKřesťanství a homosexualita. Pokusy o integraci2012, M. C. Putna

O nové knize Martina C. Putny napsal religionista Ivan O. Štampach ve svém odborném posudku: „Kniha se opírá jak o desítky dobře dokumentovaných položek literatury vyjadřující homosexuální a křesťanské postoje, tak o prá... více


1 2 3 4 5 6 >