Kunhuta Uherská, 1245-1285

štítky

19 knih


Král rytíř Přemysl Otakar II.Král rytíř Přemysl Otakar II.2013, Vlastimil Vondruška

Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj politický sen - prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské ... více


Král železný, král zlatýKrál železný, král zlatý1994, Ludmila Vaňková

Historický román ze série LEV A RŮŽE - díl 1. - královská sága Přemyslovců z let 1231-1271. Přemysl II. nemohl jako druhorozený počítat s královskou hodností, ale díky nečekaným okolnostem se mu otevřela cesta na český... více


Zlá létaZlá léta1994, Ludmila Vaňková

Román je součástí historického cyklu o Přemyslovcích (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále) v němž autorka zobrazila slavnou epochu českých dějin. Zlá léta poručenské vlády Oty Braniborského po nešťas... více
Rytíř zelené růže: Záviš z FalkenštejnaRytíř zelené růže: Záviš z Falkenštejna2003, Zuzana Koubková

Historický román o dramatickém osudu a královské lásce českého šlechtice Záviše z Falkenštejna. Přemyslovské Čechy koncem 13. století jsou zemí rozvrácenou bezvládím po smrti Přemysla Otakara II., v níž mladičký následn... více


Král bez přílbyKrál bez přílby1988, Oldřich Daněk

Dramatik, scenárista a prozaik Oldřich Daněk nás v historickém románu Král bez přílby přivádí do Čech, ale také třeba do Polska, Uher, Rakous a německých zemí na sklonku 13. a počátku 14. století. A kdo je oním "krá... více


Královna Kunhuta a ZávišKrálovna Kunhuta a Záviš2015, Hana Parkánová-Whitton

Po smrti krále Přemysla Otakara II. zajistí královna Kunhuta svému synu Václavovi právo na trůn a sama se uchýlí do ústraní. Touží po klidu, ale osudové setkání se Závišem z Falkenštejna jí navždy změní život. Každým dn... více


Nevěsta železného krále: Cesta za láskou Kunhuty UherskéNevěsta železného krále: Cesta za láskou Kunhuty Uherské2010, Oldřiška Ciprová

Po bezdětném manželství se zestárlou chotí Markétou pomýšlí král Přemysl Otakar na právoplatného dědice českého trůnu. Na první pohled se zamiluje do dcery uherského krále a vyrazí se slavnostním průvodem na hrad Děvín ž... více


Lásky královské a Sny králůLásky královské a Sny králů1988, Miloš Václav Kratochvíl

Povídkový triptych s historickým námětem, jehož hrdinkami jsou tři české královny. Královna Kunhuta, v útlém věku provdaná svým dědem, uherským králem Bélou, za nejmocnějšího a nejbohatšího evropského panovníka, "kr... více


Milenec královny vdovyMilenec královny vdovy2012, Vladimír Přibský

Vzestup a pád zemského správce Záviše z Falkenštejna z pohledu jeho současníka, rytíře Zdislava z Lemberka, nejvyššího purkrabího Pražského hradu. Záviše z Falkenštejna poznáváme nejen jako významnou osobnost českých děj... více


Zlomená pečeťZlomená pečeť1976, František Neužil

Román zavádí čtenáře do posledních let života Záviše Falkenštejna, do pohnutého období českých dějin v době vlády Václava II. Postavy příběhů soupeří o vliv a mocenské postavení, aby ve svůj prospěch ovlivnili nerozhodn... více


Lásky královskéLásky královské2016, Zuzana Francková

Markéta, Anežka, Kunhuta - tři jména, tři ženy, které spojovala láska k jedinému muži. A není na tom pranic podivného, když doplníme jeho jméno, protože oním osudovým mužem byl významný český panovník, král zlatý a želez... více


Ohnivá jeseňOhnivá jeseň1973, František Neužil

Historický román - z 2. poloviny 13. století o osudech Otakara II., Kunhuty a Záviše z Falkenštejna více


Deník Václava II.Deník Václava II.2009, Jan Lipšanský

Historický příběh popisující dětství a hledání lásky českého krále od útlého mládí až do Závišovy smrti. více


26.8.1278 - Moravské pole : poslední boj Zlatého krále26.8.1278 - Moravské pole : poslední boj Zlatého krále2006, Václava Kofránková

Bitva u Suchých Krut na Moravském poli patří mezi nemnoho událostí, které lze považovat za skutečné dějinné mezníky. Střet, v němž český vládce Přemysl Otakar II. podlehl římskému panovníkovi Rudolfu I. Habsburskému, nad... více


Vzestup Záviše z FalkenštejnaVzestup Záviše z Falkenštejna2015, Hana Skřeková

Krutý a tragický konec životního příběhu velmože pocházejícího z mocného jihočeského rodu Vítkovců, který stal se nevlastním otcem krále Václava II. i regentem České země, je natolik známý, že zaujal dokonce i některé bá... více


1