Isabela Kastilská, 1451-1504

štítky

9 knih


Inkvizitor: Symbol strachu a hrůzyInkvizitor: Symbol strachu a hrůzy2007, Siegfried Obermeier

"Izák Marco žil v trvalém bolestném napětí, které jen občas pominulo v jeho snech. Jednou se viděl v roli Mojžíše, jak stojí na hoře Nebo, ale nehleděl odtud na Zaslíbenou zemi, nýbrž na celý svět, a všude viděl hoř... více


Inkvizitorova ženaInkvizitorova žena2014, Jeanne Kalogridis

V Seville probíhá hon na křesťany s židovskými předky. Pokud se prokáže, že víru přijali jen na oko, hrozí jim upálení. Marisol po zatčení svého otce stojí před obtížnou volbou. Jak má pomoci otci, když její manžel je in... více


Kastilie pro IsabeluKastilie pro Isabelu2011, J. Plaidy (pseudonym)

Španělsko je v patnáctém století zmítáno intrikami a ohroženo občanskou válkou. Mladá Isabela se stává figurkou své duševně vyšinuté matky a posléze prakticky vězeňkyní u prostopášného dvora svého nevlastního bratra J... více
Dcery ŠpanělskaDcery Španělska2012, J. Plaidy (pseudonym)

Isabela a Ferdinand vládnou nově spojenému Španělsku a zdá se, že jejich odhodlání vybudovat silný stát, o kterém vždy snili, je neotřesitelné. V posledních letech Isabeliny vlády Ferdinand očekává od svých dcer, že jeho... více


Španělsko panovníkůmŠpanělsko panovníkům2011, J. Plaidy (pseudonym)

Když se Izabele, po mnoha útrapách a zklamáních, podaří vdát se za Ferdinanda, překonává všechna nebezpečí v víře ve vlastní osud. Po pokoření Portugalska je královský dvůr svědkem vzestupu Tomase de Torquemady a vzniku ... více


Silné ženy, slabí mužiSilné ženy, slabí muži1996, Sigrid-Maria Größing

Podnázev: Od Kleopatry po Wallis Simpsonovou Výrazné role některých žen v osudech předních mužů od starověku až po současnost. více


Evropa je rodu ženskéhoEvropa je rodu ženského2016, Iwona Kienzler

Nejvlivnější panovnice urozené i neurozené krve. Ženy, přestože měly omezená práva a byly odkázané na muže, v dějinách Evropy zanechaly výraznou stopu. Ať přímo, či nepřímo měnily historii tohoto kontinentu. Doubravka P... více


Kráľovnin sľubKráľovnin sľub2022, C. W. Gortner

Izabela je iba mladé dievča, keď sa nevedomky stane pešiakom v sprisahaní proti svojmu nevlastnému bratovi kráľovi Enriquemu. Kráľ intrigy odhalí a Izabelu drží v zajatí. Dievča je však pevne odhodlané zabezpečiť si koru... více


Královny válečnice: žezlem a mečemKrálovny válečnice: žezlem a mečem2004, Antonia Fraser

Galerie významných žen válečnic, které ovlivnily světové dějiny. (Od pozdního keltského období po současnost). Sledujeme osudy královen, které se staly symboly bojovnosti a válečnictví a nebo byly k této roli donuceny. ... více