filozofie hudby

štítky

1 knih


Hudobná estetikaHudobná estetika2009, Roger Scruton

Scrutonova Hudobná estetika je azda prvým súhrnným výkladom hudby a jej významu z perspektívy modernej filozofie; je zároveň jediným textom o tejto téme, ktorý obsahuje relevantné hudobné príklady. Autor svoje úvahy otvá... více