dějiny umění

štítky

204 knih


Dějiny hudby IV. – KlasicismusDějiny hudby IV. – Klasicismus2005, Ingeborg Šišková

Kniha Dějin hudby IV. – Klasicismus osvětluje vývojové etapy tohoto slohu a odhaluje podmínky jeho vzniku a fungování včetně vrcholné fáze. Na pozadí konkrétních hudebních příkladů nastiňuje přínos jednotlivých skladat... více


Pieter BruegelPieter Bruegel1965, Jaromír Neumann

Kniha s bezmála padesáti barevnými reprodukcemi umělcových nejpříznačnějších děl obohacená monografie o nejslavnějším členu rodu nizozemských malířů, jenž proslul zejména svými výjevy ze života sedláků.... více


Starověké kultury Předního východuStarověké kultury Předního východu1971, Giovanni Garbini

Historie výtvarného umění na území Předního východu od 7. tisíciletí do 5. st. př. n. l. je zasazena do širších kulturních souvislostí tehdejších civilizací. Čelný italský odborník pojednává zvlášť o Mezopotámii, o okraj... více
O pokladu v srdci EvropyO pokladu v srdci Evropy2011, Zdeněk Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architekturaBenediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura2014, Jiří Kuthan

Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví je... více


Dějiny opery – Posledních 400 letDějiny opery – Posledních 400 let2017, Carolyn Abbate

Dějiny opery zasvěceně rozebírají mnohá díla největších skladatelů, od Monteverdiho a Händela přes Mozarta a Verdiho až po Wagnera, Strausse, Pucciniho, Berga či Brittena. Autoři čtivě líčí i společenské, politické a lit... více


Mistr Týnské kalvárieMistr Týnské kalvárie2004, Milena Bartlová

Kniha je věnována jedné z nejvýraznějších osobností českého středověkého umění. Sochař, jehož skutečné jméno neznáme a kterého nazýváme Mistr Týnské kalvárie, působil v neklidné době husitských válek. Autorka zasazuje Mi... více


SeceseSecese2007, Gabriele Fahr-Becker

Nové zrevidované vydání luxusní publikace pro milovníky umění předkládá srozumitelný obraz secese, stylu z počátku tohoto století. Její autoři si dali za cíl vyhovět hlavně vizuálním nárokům čtenářů. Důraz proto kladou n... více


Křičte ústa : předpoklady expresionismuKřičte ústa : předpoklady expresionismu2007, Petr Wittlich

Katalog, který doprovodil stejnojmennou výstavu v Městské knihovně v Praze, se snaží podchytit kořeny expresionismu v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století. Rozsáhlá a dokonale vypravená publikace přináší c... více


Dejiny estetiky I – Staroveká estetikaDejiny estetiky I – Staroveká estetika1985, Władysław Tatarkiewicz

Fundamentálne dielo dejín európskej estetiky. Ide o prvý diel trojzväzkových dejín estetiky spracovaných poľským vedcom, který venuje pozornosť i vývoju pojmového aparátu a súvislostiam vývoja estetiky a spoločnosti, ich... více


ValdštejnValdštejn2007, Eliška Fučíková

Albrecht z Valdštejna patří mezi jednu z nejznámějších osob našich dějin. Monografie Valdštejn vychází u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Praze. Soubor vědeckých příspěvků téměř padesáti českých i zahraničních ... více


Dějiny evropské hudbyDějiny evropské hudby1974, Gracian Černušák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny hudby I. – Evropský středověkDějiny hudby I. – Evropský středověk2005, Naďa Hrčková

Autorka 1. dielu európsky stredovek Naďa Hrčková zrozumiteľne, prístupne, ale aj zasvätene a názorne líči bohaté osudy a vývojové línie stredovekej duchovnej i svetskej, jednohlasnej, ale neskôr už i značne sofisitkovane... více


Dějiny hudby III. - BarokoDějiny hudby III. - Baroko2009, Ladislav Kačic

Autorem publikace a dramaturgem zvukové přílohy třetího svazku Dějin hudby, tentokrát s barokní tematikou, je Mgr. Ladislav Kačic, PhD., renomovaný hudební historik, vědecký pracovník Slovenské akademie věd, pedagog Vyso... více


Idea. Příspěvek k historii pojmu starší teorie uměníIdea. Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění2015, Erwin Panofsky

Idea je prvním významným dílem Erwina Panofského, slavného historika umění, který se věnoval převážně ikonografii a ikonologii. Tato kniha vychází z přednáškového cyklu pořádaného E. Cassirerem na Warburg Institute v Lon... více


5 ...