dějepisectví

štítky

92 knih

Historikova historieHistorikova historie2007, Aron Jakovlevič Gurevič

Kniha je autobiografií nejvýznamnějšího ruského medievalisty 20. století, v níž autor velmi kritickým způsobem mapuje ovzduší intelektuálního života v sovětském Rusku, vyhroceně hodnotí úroveň ruské medievalistiky a přin... více


Ženy a děti ve dvorské společnostiŽeny a děti ve dvorské společnosti2015, kolektiv autorů

Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ... více


Dějepisectví mezi vědou a politikouDějepisectví mezi vědou a politikou2007, Martin Nodl

Kniha Dějepisectví mezi vědou a politikou reprezentuje tři velmi různorodé přístupy k dějinám moderní historiografie. Autor se v nich zamýšlí nad propojením historického myšlení s dobovými společenskými představami a pol... více
Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuřeBohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře1983, Jiří Rak

Monografie o životě a díle, ale i o době, přátelích a spolupracovnících Bohuslava Balbína. Na konci knihy jsou připojeny ukázky z děl barokních dějepisců, věnované husitství. více


Zrození mýtuZrození mýtu2011, Petr Šámal

Husitství je fenoménem, který výrazně zasáhl do českých i středoevropských dějin sklonku středověku, jeho silné ozvuky však nalezneme i v staletích následujících, minulost nedávnou nevyjímaje. Oba tyto rozměry sleduje kn... více


Případ HérodotosPřípad Hérodotos1977, Jaroslav Šonka

Autor rozebírá dílo slavného řeckého dějepisce Hérodota – „Otce dějepisu“, který žil v 5. století př. n. l a snaží se odpovědět na otázku, zda popisovaná místa (Egypt, Babylón, Skýthie) opravdu navštívil a zda vědomě psa... více


František Graus a československá poválečná historiografieFrantišek Graus a československá poválečná historiografie2013, Naděžda Morávková

Monografie pojednává o přední osobnosti československého oficiálního dějepisectví druhé poloviny minulého století - profesoru Františku Grausovi. Autorka se snaží o vykreslení procesu proměny naší poválečné historické vě... více


Cesty historikova myšleníCesty historikova myšlení2002, Zdeněk Kalista

Kniha představuje příspěvek Zdeňka Kalisty k české historiografii 20. století. Jsou zde zastoupeny tři texty: na Cesty historikovy, vydané roku 1947, bezprostředně navazuje kniha z Kalistovy pozůstalosti s názvem Duchové... více


Rozhovor s dejinami: Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom MichelomRozhovor s dejinami: Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom2019, Ivan Kamenec

Rozhovor s dejinami odkrýva život jedného z našich najznámejších historikov Ivana Kamenca. V rozhovore s Miroslavom Michelom prevedie čitateľa chodbami Historického ústavu SAV, odhalí radosti aj strasti historikovho reme... více


Mocenské vztahy: Historie, rétorika, důkazMocenské vztahy: Historie, rétorika, důkaz2013, Carlo Ginzburg

Carlo Ginsburg, autor dnes již legendární mikrohistorické studie Sýr a červi, se ve čtyřech jeruzalémských přednáškách přednesených na počest Menahema Sterna věnuje vztahům rétoriky a historiografie. Na základě značně od... více


Dějiny, dějepis a filosofie dějinDějiny, dějepis a filosofie dějin2019, Stanislav Sousedík

Současní autoři zabývající se teorií dějepisného poznání zastávají převážně skeptické stanovisko vůči možnosti objektivního poznání minulých dějin lidstva: Přiklánějí se více či méně k mínění, že dějepisné poznání je v p... více


Dějiny a vyprávěníDějiny a vyprávění2011, Kamil Činátl

Podtitul: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Kniha je věnována vlivu Palackého Dějin národa českého na formování českého historického povědomí v 19. a na počátku 20. století. Autor zde detailním... více


Polybios a jeho světPolybios a jeho svět2013, Pavel Oliva

Polybios (asi 200–118 př. Kr.) patří k nejvýznamnějším osobnostem antické literatury. Spolu s Thúkýdidem a Hérodotem tvoří trojhvězdí starořeckého dějepisectví. Pocházel z arkadské Megalopole, z bohaté rodiny, jeho otec ... více


Koncepty a dějinyKoncepty a dějiny2014, Lucie Storchová

V českém prostředí první pokus o komplexní zmapování klíčových trendů a vývoje moderní světové historiografie v poválečném období. Jako východisko si autoři zvolili analýzu konkrétních pojmů, které měly rozhodující úl... více


Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografieDějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie2006, Milena Lenderová

Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále, 27.-28. dubna 2006 více


2