Češi

štítek, 36 knih


Češi v Bosně a HercegoviněČeši v Bosně a Hercegovině2011, Z. Uherek

Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí Cílem publikace je přiblížit čtenáři život příslušníků české menšiny v Bosně a Hercegovině v průběhu posledních 150 let. Autor zachycuje usidlování... více


Ztracené dějinyZtracené dějiny1991, P. Příhoda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Účasť Čechů v obraně Vídně proti Turkům 1529Účasť Čechů v obraně Vídně proti Turkům 15291880, J. B. Miltner

Popis knihy není zatím k dispozici. víceJak se žije Čechům v současné Evropě?Jak se žije Čechům v současné Evropě?2018, J. Pospíšilová

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourod... více


Češi: proč jsme kdo jsme – a jak dál?Češi: proč jsme kdo jsme – a jak dál?2016, F. Koukolík

Myslím, že jsme opět velmi ohrožený národ, biologicky i kulturně. Jedenadvacet esejí nevypráví příliš o tom, co by český národ měl dělat, jestliže chce přežít, a popřípadě se dostat dál; víc mluví o tom, co by dělat nemě... více


Češi a Slované v arabských rukopisechČeši a Slované v arabských rukopisech2019, C. Bahbouh

V úvodu knihy jsou představeni arabští autoři, zeměpisci a cestovatelé, z jejichž zpráv Abú al-Bakrí při sepisování svého rukopisu čerpal. Tito svědci byli prvními, kteří nám zanechali zprávy o Slovanech a způsobu života... více


Pozváni do SlezskaPozváni do Slezska2001, E. Štěříková

Vznik prvních českých emigrantských kolonií v 18. století v pruském Slezsku / Rozsáhlé fundované dílo se zabývá českou náboženskou emigrací po roce 1741 do pruského Slezska a vznikem prvních čtyř exulantských kolonií v t... více


ZelówZelów2010, E. Štěříková

Zelów : česká exulantská obec v Polsku / Další z obsáhlých prací věnovaných dějinám české náboženské emigrace. Renomovaná historička podává dějiny Zelova z exulantského, českého pohledu, jak jej umožňuje především farní ... více


České stopy v gulagu: z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazuČeské stopy v gulagu: z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu2003, M. Borák

Sborník příspěvků vznikl jako součást řešení výzkumného projektu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (č. RB 19/27/01). více


Češi - národ bez hranicČeši - národ bez hranic2011, S. Brouček

Výběr textů a diskuse ze semináře k problematice národního vědomí Čechů žijících v zahraničí. více


Proměny rodinných a profesních startůProměny rodinných a profesních startů2010, J. Klímová Chaloupková

Rodinné a pracovní starty jsou v sociologii pojímány jako součást širšího procesu přijetí souboru sociálních rolí spjatých se statusem dospělého – tzv. přechodu do dospělosti. Zatímco některým dílčím tranzicím vstupu do ... více


Hodnoty, postoje, chováníHodnoty, postoje, chování2013, K. Vlachová

Česká společnost zažila v letech 2002 až 2012 řadu událostí a změn. Podobné události a změny však probíhaly i v ostatních evropských státech. Stav i vývoj postojů, hodnot a chování populací evropských států zachytil v so... více


Češi v ChorvatskuČeši v Chorvatsku2012, P. Kokaisl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Amerika Můj nový domovAmerika Můj nový domov1999, J. A. Krystek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Austrálie - můj nový domovAustrálie - můj nový domov2006, J. Kratochvíl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


2

Doporučené štítky

zločiny komunismu migrace názory a postoje cesty a pobyt osidlování pohraničí antiislamismus meziválečné období politická perzekuce Turci v Uhersku Češi v Americe