biblické citáty

štítky

575 knih


Více než pozemšťanéVíce než pozemšťané1990, James Benson Irwin

Myšlenky kosmonauta k duchovnímu životu zaměřenému ke Kristu Knížka obsahuje pozoruhodné svědectví muže, který nejen prožil neobvyklé dobrodružství v kosmu, ale především objevil ve svém srdci spalující touhu po živém... více


Jak číst Bibli s porozuměnímJak číst Bibli s porozuměním2012, Gordon D. Fee

Autoři této knihy nás srozumitelným a praktickým způsobem seznamují se zásadami výkladu různých biblických textů a zvláště kladou důraz na rozlišování jednotlivých literárních druhů (např. starozákonní vyprávění, mudrosl... více


Cestou touhyCestou touhy2007, John Eldredge

Pokud jsme skutečně naživu, nikdy nás neopustí touhy a sny-- / V srdci každého z nás dříme tajemství. Mnohdy si ho ani nepovšimneme, zřídkakdy se nám daří vyjádřit ho slovy, a přece nás provází každým dnem našeho života.... více
Crash test: Narazit na Boží láskuCrash test: Narazit na Boží lásku2009, Mark Hart

Mnoho mladých katolíků prožívalo nebo stále prožívá svou víru jako Mark Hart. Málokdy zmeškají mši, ačkoli jí nerozumí. Mají Bibli, ale nečtou ji. Chodí ke zpovědi, ale nepociťují lítost. Je vaše zkušenost s katolickou ... více


Přátelství ženPřátelství žen2010, Dee Brestin

Dobrá přítelkyně....Pár dobrých tipů kde ji najít, jak ji získat a hlavně jak takovou přítelkyní být. Čtivá a upřímná knížka plná osobních zkušeností a životních příběhů ženy vybízí, aby s odvahou vstoupily na novou a... více


Duch svatý – pramen životaDuch svatý – pramen života2006, Elias Vella

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mn... více


Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretaceJežíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace2005, Petr Pokorný

Autor uvádí do současného ježíšovského bádání méně běžnou formou: v hlavní stati odpovídá na základní problémy tak, jak je pro něj formulovala redakce mezinárodního sborníku k tomuto tématu; poté v několika studiích před... více


Velké tajemství - manželství jako umělecké díloVelké tajemství - manželství jako umělecké dílo2001, Ladislav Kubíček

Tato publikace není vyčerpávající odbornou prací. Je to spíše zamyšlení. Neobrací se na ateisty, matrimology anebo teologické kritiky. Je určeno především věřícím, kteří chtějí plnohodnotně prožít svůj pozemský život, ma... více


Uzdrav mě, PaneUzdrav mě, Pane2011, Elias Vella

Oblíbený autor P. Elias Vella provádí čtenáře postupně všemi oblastmi lidské osobnosti, které potřebují uzdravení. Přitom zdůrazňuje, že k úplnému uzdravení dojde tehdy, když se člověk setká s Kristem. Svým srozumitelným... více


Moc nad bezmocíMoc nad bezmocí2006, Anselm Grün

Rozvíjet vědomí vlastní hodnoty. Nejistota, strach před druhými a pocit bezmoci vůči světu jsou nejrozšířenější problémy lidí konce dvacátého století. Tato kniha se pokouší ukázat nám jak prodobné pocity překonávat.... více


Umění stárnoutUmění stárnout2009, Anselm Grün

Málokdo se raduje z toho, že stárne. Své myšlenky na stáří většinou potlačujeme. Lidé mají ze stáří strach. Anselm Grün ve své knize Stárnout je veliké umění ukazuje, že stáří je pro člověka výzvou a příležitostí právě t... více


Sedm hlavních hříchů a jak je překonávatSedm hlavních hříchů a jak je překonávat2009, Graham Tomlin

Pýcha, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lakomství, lenost. Jestliže v dřívější době stavěla církev hřích až příliš do centra pozornosti, a to jak v duchovní literatuře, tak i v mentalitě celé církve, dnes býváme s... více


Boží troubaBoží trouba2000, Svatopluk Karásek

Kniha obsahující více než 50 kázání, která Svatopluk Karásek pronesl v posledních letech v pražském kostele U Salvátora. Kniha není pojata dokumentárně, ale je pečlivě komponována tak, aby čtenáře provázela celým jedním ... více


Jít s JežíšemJít s Ježíšem2001, Henri J. M. Nouwen

Podtitul: Křížová cesta. Ježíš kráčí cestami Palestiny. Kráčí mezi lidmi, kterým hlásá radostnou zvěst. A nakonec vychází z Getseman na křížovou cestu. Tato kniha meditací Henriho Nouwena nám vykládá jednotlivá zastav... více


Poselství shůryPoselství shůry2002, Anselm Grün

Podtitul: 50 andělských inspirací pro všední den. Na silvestrovském večírku se sešel kroužek lidí, kteří by rádi začali Nový rok nejen sektem a ohňostrojem. Kdosi napsal na padesát kartiček padesát andělů pro příští rok... více


3 ...