Vysoce odborná kniha

recenze

Písemná komunikace v praxi - Současná legislativa, etiketa a normy a jejich dopad na úpravu dokumentů (2020) / Andrea1977
Vysoce odborná kniha
Druhé vydání oblíbené knihy a knihy na českém trhu jedinečné svojí komplexností bylo dlouho očekáváno.

Kniha obsahuje dvě části. První část se zabývá detailně současnou legislativou a jejím dopadem na úpravu písemností, včetně etikety a norem v písemném styku. U této části vyzdvihuji to, že se dívá na pravidla úpravy ze všech úhlů pohledu, tedy nejen z pohledu českých státních norem, ale i zákonů v souvislostech, vysvětluje nejdůležitější judikáty, které v této věci vydaly české soudy a obecně pojednává o úpravě písemností v kontextu a souvislostech.

Velmi vhodně na tyto normy navazuje část o společenském chování v písemném styku. Z této části vyplývá důležité pravidlo, že nikdy nemáte druhou šanci udělat první dojem (z úst českého guru etikety Ladislava Špačka). To znamená, že považuje vizuální úpravu dokumentu za stejně důležitou, jako obsahovou.

Druhá část knihy se zabývá tématem vysoce odborným a velmi složitým pro velkou část české populace, a to pravidly českého pravopisu a stylistikou v každodenní praxi. Část pravidla českého pravopisu se může zdát mnoha čtenářům možná zbytečná - v době internetových jazykových příruček, automatických oprav ve wordu apod. Tento pohled by byl ale velmi povrchní - znalosti ve Vaší hlavě jsou nenahraditelné, a proto tuto část vysoce oceňuji. Pravidla jsou zde vysvětlena na praktických příkladech, v mnoha případech velmi vtipných. Díky vtipnosti a přesnému popisu jsou mnohá pravidla zde velmi dobře zapamatovatelná a čtenáři utkví v paměti.

Poslední část druhého "dílu" knihy se zabývá stylistikou v různých typech dokumentů. I zde najdete mnoho praktických rad, které třeba znáte, ale zapadly Vám v množství informací v zapomnění. Některá pravidla, pokud je čtenář čte, se jeví jako obecně známá, ale i přesto užasne, že o nich znovu čte a osvěží si je.

Na knize obecně oceňuji i úvodní vysvětlení a rozlišení pojmů dokument a písemnost, neboť se nejedná o totéž a v dnešní postmoderní době je více než jisté, že dokument není jen písmo na papíře, ale přibývá nosičů, na kterých je písmo zaznamenáno. A nejen písmo, přibývá dokumentů, které neobsahují jen písmo, ale i tabulky, obrázky, videa a je nutné přizpůsobit stylistiku i těmto poměrně novým prvkům.

Shrnutí:
Kniha je vysoce odborná a komplexní svým pohledem na dokumenty. Jedinečná je tím, že se pojednává o dokumentech nejen teoreticky, ale i v mnoha praktických příkladech.

Komentáře (0)

kniha Písemná komunikace v praxi - Současná legislativa, etiketa a normy a jejich dopad na úpravu dokumentů recenze