Rytierova česť

recenze

Rytierova česť (2018) / banduembata
Rytierova česť
Rytierova česť je deviata kniha Jany Pronskej, ktorá práve vyšla v druhej reedícii. Je to príbeh plný bolesti, utrpenia a stratenia cti. Rytier Filip Cudar je odjakživa odstrkovaný vlastnou rodinou. Ako jediný zo súrodencov sa vyberie do vojny po boku kráľa. Keď sa po dlhých útrapách vracia domov, nevie sa dočkať svojej milovanej manželky a syna. Tesne pred príchodom domov natrafí na zúfalú mladú matku s dieťaťom v náručí, ako sa márne dovoláva úkrytu pred nečasom.

V kostolíku pred oltárom horeli sviece, kňaz pred ním zbožne kľačal a úpenlivo sa modlil. Keď sa zamknuté dvere s rachotom rozleteli, prudko sa obrátil.
„Kto sa opovážil...?“
„Takto víta Boží stánok pocestných v núdzi, čo potrebujú pomoc? Zamknutými dverami?“ nahnevane zvolal rytier a zagánil na kňaza.


Žena sa vďaka Filipovi môže uchýliť do kostola a kňaz jej dokonca nájde miesto, kde môže v pokoji so svojím dieťaťom žiť... No keď sa Filip konečne vráti domov, nečaká ho za dobrý skutok žiadna odmena, skôr naopak – jeho sídlo vyhorelo, majetok súrodenci prehajdákali, jeho manželka aj syn zomreli na mor... Len kaplnka ako zázrakom zostala neporušená.

Zúrivo hodil fakľu do stredu kaplnky, rovno pred oltár a so zaťatou sánkou čakal, kým plamene začnú olizovať vyrezávané drevo, kríž i vzácne sochy svätcov.
... Preklial Boha, ktorý mu vzal všetko.


Filipovi súrodenci sú intrigáni a mamonári a Filipa zneužívajú, ako sa dá. Keď kráľ opäť potrebuje služby svojich poddaných, dobehnú za ním a žiadajú ho, aby šiel on – pretože on predsa nemá rodinu, zatiaľ čo oni áno. Filip sa tak nahnevá, že utečie upokojiť si rozbúrenú krv jazdou na koni. A, samozrejme, nešťastne z neho spadne, stratí vedomie, a zrazu sa ocitne v blízkosti krásnej sokoliarovej chovanice, ktorá mu poskytne prvú pomoc.

Je to prespanka s nemanželskou dcérou.

Tá istá žena, ktorej pred piatimi rokmi pomohol.

A keď navyše zistí, že to dieťa má akurát s jeho bratom, v hlave sa mu zrodí diabolský plán.

„Chcem ti niečo ponúknuť,“ vyhŕkol rýchlo, kým si to nerozmyslí... „Chcem, aby si sa za mňa vydala... ešte dnes v noci... Kňaz čaká v kostole a modlí sa za moju hriešnu dušu. Neponúkam ti manželstvo, aké isto očakáva každá žena, ale dohodu... dám ti meno, domov, zabezpečím teba aj tvoju dcéru, nebudem od teba očakávať plnenie manželských povinností... len povedz áno...“ navrhol a čakal na jej reakciu.

Jeho úmyslom bolo, že zrazu bude mať ženu aj dieťa, a súrodencom sa tak vysmeje rovno do očí. No čoskoro zistí, že sokoliarova chovanica nie je obyčajná žena... Aj najväčšie tajomstvo neodhalil. Katarína totiž nie je chudobná, má urodzený pôvod a neblahú minulosť...
No ani s Filipovým pôvodom to nie je celkom jasné...

Rytierova česť je skrátka román o cti a bojoch o majetok. Odohráva sa počas vlády kráľa Ľudovíta, syna Róberta z Anjou, ktorý miloval poľovačky v hornom Uhorsku. V tomto období bol hrad Makovica výnimočne vyňatý spod správy šarišského župana a majitelia podliehali priamo kráľovi. Bol odňatý Forgáčovcom a dostali ho do správy Cudarovci. Nevie sa, prečo sa tak stalo. A Pronská z toho dokázala spraviť krásny, uveriteľný príbeh o tom, čo sa deje dodnes – o honbe za majetkom, kedy česť už nie je dôležitá.

Filip Cudar aj sokoliarova chovanica Katarína o svoju česť musia tvrdo zabojovať v novom vydaní.

Komentáře (0)

kniha Rytierova česť recenze