Recenzia

recenze

Kirsten (2020) / 2263
Recenzia
Dielo je románovou novelou, ktorej dej je zasadený do súčasnosti. Tomu je prispôsobený aj jazyk hlavných postáv – päť tínedžerov, ktorí hľadajú odpovede na vážne otázky a správne smerovanie svojich životov. Príbeh sa odohráva v rozmedzí niekoľkých mesiacov začiatkom školského roka na strednej škole v malom mestečku.
Autor chce príbehom poukázať na motiváciu konať pre dobro iných, čomu podriadil aj prežívanie hlavnej postavy – Kirsten.
Výrazné sú dialógové pasáže, ktoré sa striedajú s monológmi postáv, či už hovorenými, alebo vnútornými. Vyjadrujú ich psychologické rozpoloženie, názory, postoje, myšlienky. Každá postava v knihe prejde vlastným vývojom, ktorý sa týka buď životných cieľov, alebo názorov. Hlavná postava inšpiruje ostatných k pozitívnej zmene.
V diele sa dostáva do popredia niekoľko výrazných motívov. Prvým je správny čas. Viackrát sa opakuje v rôznych situáciách už od prvého odseku knihy:
- Správny čas na otvorenie obálky.
- Správny čas na vzťah.
- Správny čas na kúpu klavíra a na predstavenie skladby.
A predovšetkým, správny čas posunúť sa z hlbokého žiaľu k pokoju, čo pomôže Kirsten pohnúť sa smerom k láske a vybudovať si život na nových základoch.
Ďalším dôležitým motívom diela sú peniaze. Autor cez postavy uvažuje, do akej miery sú v živote podstatné, kedy už cez osoby konajú ich peniaze a kedy sú už nimi ľudia ovládaní.
Vo viacerých dejových líniách sa rozvíja motív súperenia. Na prvý pohľad je viditeľný na začiatku vzťahu s Angelou, ktorý bol najprv nepriateľský. Tiež je zrejmý v boji s chorobou priateľky Sofie. Boj, ktorý prebieha vnútri postáv, je však pre ich vývoj a aj dej oveľa dôležitejší.
Filantropia je posledným motívom knihy, a po jej dočítaní ostane znieť čitateľovi v mysli. Tento zámer autora možno povzbudí niekoho niesť toto posolstvo ďalej a rozprúdi konanie dobrých skutkov takých potrebných v našom svete.

Komentáře (0)

kniha Kirsten recenze