Nejistá vítězství

recenze

Napoleonova tažení II - Nejistá vítězství (2003) / Belisar
Nejistá vítězství
Kniha Napoleonova tažení svazek 2. je zdařilým pokračováním nyní již známé autorovy pentalogie o napoleonských válkách. Jiří Kovařík se dlouhá léta věnuje této problematice a podle mého názoru tomu odpovídá i kvalita knihy. Nejistá vítězství navazují na předchozí události. Proti francouzská koalice má již za sebou porážku v bitvě u Slavkova a Rakousko je tak v podstatě vyřazeno z bojů. Prusové po drtivé porážce zejména u Jeny a Auerstädtu rovněž nepředstavují pro Napoleona vážnějšího soupeře. Zbývá tedy porazit ruskou armádu na území dnešního Polska - bitva u Jílového.Kniha dále popisuje Napoleonovy operace ve Španělsku tedy počátek tažení. Pro zájemce doporučuji již dvoudílnou práci od J. Kovaříka Napoleonova invaze a Napoleonova prohra. Tyto knihy popisují podrobně španělskou kampaň. Závěr druhého svazku - Nejistá vítězství - je věnován válce mezi Francií a Rakouskem v roce 1809. Autor rovněž věnoval tomuto tažení samostatnou práci - Orel proti orlu. Kniha je vybavena rozsáhlými dodatky o armádách té doby. Nechybí rovněž nejdůležitější dobově zajímavé dokumenty. Knihu lze jen doporučit každému fandovi, který se opravdově zajímá o detaily vojenství napoleonských válek.Kniha není určena pro nenáročného čtenáře a rozhodně vyžaduje alespoň základní znalosti problematiky daného období. Obsahuje velké množství informací a někdy se čtenář může ztrácet v orientaci která jednotka kde stojí, kam se přesouvá apod... Osobně tuto práci považuji v českém prostředí za průkopnickou a věřím, že si kniha našla své čtenářské fanoušky včetně mne.Belisar 26.7. 2012.

Komentáře (0)

kniha Napoleonova tažení II - Nejistá vítězství recenze