Kamčari

Přidané knihy 336

Nahlížení do spisu
Nahlížení do spisu
Cizinci a daně
Cizinci a daně
Civilní proces - Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem
Civilní proces - Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem
Pracovní poměr. Vybraná ustanovení zákoníku práce. Komentář
Pracovní poměr. Vybraná ustanovení zákoníku práce. Komentář
Správní řád. Komentář, 2. vydání
Správní řád. Komentář, 2. vydání
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Obchodní právo
Obchodní právo
Pracovní doba v souvislostech s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty
Pracovní doba v souvislostech s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty
Zákoník práce - komentář
Zákoník práce - komentář
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. aktualizované vydání
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. aktualizované vydání
Správní řízení od A do Z
Správní řízení od A do Z
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021
Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář
Civilní právo - Casebook
Civilní právo - Casebook
Skončení pracovního poměru v souvislostech
Skončení pracovního poměru v souvislostech
Obrana pracovního práva, The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc.
Obrana pracovního práva, The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich / Zákon o některých přestupcích
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich / Zákon o některých přestupcích
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich / Zákon o některých přestupcích
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich / Zákon o některých přestupcích
Správní právo - Casebook
Správní právo - Casebook
Soustava veřejných rozpočtů
Soustava veřejných rozpočtů
Trestní právo Evropské unie
Trestní právo Evropské unie
Otázky právního procesu
Otázky právního procesu
Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platov
Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platov
200 let Všeobecného občanského zákoníku
200 let Všeobecného občanského zákoníku
Sociální právo EU
Sociální právo EU
Úvod do evropského práva
Úvod do evropského práva
Správní právo. Obecná část
Správní právo. Obecná část
Úvod do studia občanského práva
Úvod do studia občanského práva
Láska je odpověď
Láska je odpověď
GDPR v personalistice
GDPR v personalistice
Obecné správní právo
Obecné správní právo
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech
Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech
Civilní proces: Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ
Civilní proces: Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ
Latinsko-český slovníček římského práva - 2. rozšířené vydání
Latinsko-český slovníček římského práva - 2. rozšířené vydání
Zaměstnanecké benefity a daně
Zaměstnanecké benefity a daně
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Daňové zákony v úplném znění k 1. 4. 2019 s přehledy a komentáři změn - včetně Daňového balíčku k 1. 4. 2019
Daňové zákony v úplném znění k 1. 4. 2019 s přehledy a komentáři změn - včetně Daňového balíčku k 1. 4. 2019
Daně 2018 a předpisy související s přehledy změn
Daně 2018 a předpisy související s přehledy změn
1 ...