Uctívači medvědů

Povídka od: Josef Augusta

Z knihy: Lovci jeskynních medvědů

Lidé loví jeskynní medvědy a provedou obřad smíření - Dračí jeskyně, Štýrský Hradec.


Komentáře (0)