Šeptáno knězi

Báseň od: Jaroslav Durych

Z knihy: Tam

Zoufalý člověk, který se považuje za ošklivého a nehodného, v této básni v próze žádá krásného kněze o slitování – aby také on sám byl od něj proměněn, jako je proměňován chléb a víno.

Rok vydání originálu: 1955

Komentáře (0)