Právo bez boha

Povídka od: Arnošt Lustig

Z knihy: Hořká vůně mandlí

Jsou poslední dny války a v Praze se revoluční gardy pouštějí do ozbrojeného odboje. Morálka německých vojáků se s postupující frontou zhoršila natolik, že někteří už ani nechtějí bojovat. Jiní ovšem stále ctí příslušnost k nadřazené árijské rase a neváhají dát dohromady polní soud, pro který jediným trestem za ztrátu odvahy je okamžitá smrt.


Komentáře (0)