Maltský žid

Báseň od: Christopher Marlowe

Z knihy: Alžbětinské divadlo. 1. díl, Shakespearovi předchůdci

Hra plná intríg a zločinov rozpráva príbeh o chamtivom a pomstychtivom židovi Barabášovi, v ktorom sa objavujú kritické pohľady na židovské, moslimské i kresťanské náboženstvo, predovšetkým však na machiavellizmus. Hra je dodnes vnímaná ako jeden z významných príkladov alžbetínskeho antisemitizmu, zároveň však aj básnického majstrovstva Christophera Marlowa, najvýznamnejšieho predchodcu Williama Shakespeara.

Originální název:

The Famous Tragedy of the Rich Jew of Malta


Rok vydání originálu: 1594

Komentáře (0)