Krákora objevuje měsíc

Povídka od: Luigi Pirandello
Z knihy: Noc, Mezi dvěma stíny


Povídka ze sbírky Od nosu k nebi (Dal naso al cielo, Firenze, Bemporad, 1925).

Komentáře (0)