Krákora objevuje měsíc

Povídka od: Luigi Pirandello

Z knihy: Noc, Mezi dvěma stíny

Povídka ze sbírky Od nosu k nebi (Dal naso al cielo, Firenze, Bemporad, 1925).


Komentáře (0)