Čertova stěna

Pohádka od: Adalbert Stifter, Lucie Müllerová

Z knihy: Pohádky, pověsti a legendy

Pověst o skalnaté hrázi, kterou v Povltaví údajně navršil ďábel, aby divoká řeka zaplavila klášter. Protože však použil jen menších kamenů, nestihl hráz dostavět před rozbřeskem a před započetím andělským modliteb na nebesích.


Komentáře (0)