Protější břehy - obálka knihy

Autor obálky: Lukáš Francl

Protější břehy - obálka knihy