Porno - obálka knihy

Autor obálky: Ľubo Šajban

Porno - obálka knihy