Nasledujúce desaťročie - obálka knihy

Autor obálky: Viera Fabianová

Nasledujúce desaťročie - obálka knihy