Moderná francúzska dráma - obálka knihy

Autor obálky: Vlastimil Herold

Moderná francúzska dráma - obálka knihy