Mária Terézia - obálka knihy

Autor obálky: Viera Fabianová

Mária Terézia - obálka knihy