Interní propedeutika - obálka knihy

Interní propedeutika - obálka knihy