Bolavá křídla andělů - obálka knihy

Autor obálky: Dušan Neumahr

Bolavá křídla andělů - obálka knihy