Proč je Islámský stát na vzestupu?

novinky

08.04.2016 / Dan
Proč je Islámský stát na vzestupu?

Kdo je chalífa? Proč je Islámský stát na vzestupu? Jaký je podíl Západu na dnešní situaci? Proslulý italský historik Franco Cardini ve své knize odkrývá souvislosti teroristických hrůz, které sledujeme v médiích.

Specialista na dějiny středověku a islámu Franco Cardini si na svém webu několik let vede deník Minima Cardiniana, v němž komentuje aktuální politické události, především na Blízkém východě, a spojuje své historické znalosti se zájmem o současnost. Výběrem z těchto textů vznikla kniha CHALÍFA A ZÁPAD. Kořeny terorismu a pokrytectví Západu. Zachycuje deníkové zápisy od ledna 2014 do ledna 2015. Autor v nich proniká hlouběji pod povrch událostí prezentovaných denně médii. Nabízí nové pohledy na historii vztahu Západu a islámu a zpochybňuje domýšlivost západního myšlení. V českém překladu vydává Vyšehrad.

F. Cardini se aktuálním otázkám věnuje dlouhodobě a angažuje se občansky i politicky. Byl veřejně aktivním odpůrcem zásahu v Afghánistánu a invaze do Iráku, po níž připravil k vydání sborník Strach a arogance (2003), do kterého přispěl i Noam Chomsky. Podobně zaměřená je další, již autorská Cardiniho kniha Astraia a Titáni. Americké lobbies dobývají svět (2005).

V nejnovější knize hrají ústřední roli nejsledovanější události ledna 2014 – ledna 2015: konflikt v Sýrii, ustavení tzv. Islámského státu, válka v Gaze v roce 2014, vraždění v Paříži v lednu 2015. Zdaleka to však nejsou jediná témata historikova zamýšlení. Dalšími je např. íránské trestní právo, radikalizace mladých západních muslimů nebo věznice v Guantánamu. Autor se s lehkostí pohybuje mezi staletími, aby upozornil na zajímavé, ale málo známé souvislosti současných událostí. Například líčí historku ze sklonku 9. století, kdy italská markýza Berta Toskánská napsala dopis vládci vzdáleného Bagdádu, chalífovi al-Muktafímu. V něm nabídla chalífovi spojenectví a naznačila i možnost sňatku. Její list k hlavě všech muslimů doputoval, chalífova zdvořile odmítavá odpověď již k urozené Italce nedorazila, neboť posel zemřel cestou. „Tohle ovšem byli skuteční chalífové. Dnes už takoví chalífové nejsou...“, konstatuje Cardini, jenž poukazuje, jaké proměny prodělala instituce chalífa k dnešním maskovaným hrdlořezům s černou vlajkou.

Na závěr si autor klade otázku, zda lze předejít střetu kultur a zda by bylo možné islám pozápadnit a modernizovat.Chalífa a ZápadChalífa a ZápadFranco Cardini

Italský historik Franco Cardini, známý i českým čtenářům (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je vzestup Islámského...více

Komentáře (0)