Zemský statistický úřad Království českého

nakladatelství, značky

Statistika některých druhů obecních podniků v Království českém za léta 1910 a 1911
Statistika některých druhů obecních podniků v Království českém za léta 1910 a 1911