Univerzita Jana Amose Komenského (Praha)

nakladatelství, značky

Životní styl v informační společnosti
Životní styl v informační společnosti
Management kvality a výkonnosti
Management kvality a výkonnosti
Pracovní výchova s didaktikou
Pracovní výchova s didaktikou
Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia
Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia
Metody rozvoje sociálních dovedností
Metody rozvoje sociálních dovedností
Historie mediální komunikace
Historie mediální komunikace
Gerontagogika
Gerontagogika
Arabský jazyk a kultúra
Arabský jazyk a kultúra
Slovensko a Svätá stolica 1918 - 1927 vo svetle vatikánskych prameňov
Slovensko a Svätá stolica 1918 - 1927 vo svetle vatikánskych prameňov
Personální řízení, současnost a trendy
Personální řízení, současnost a trendy
Ekonomická kriminalita a management
Ekonomická kriminalita a management
Aktuální otázky vzdělávání dospělých
Aktuální otázky vzdělávání dospělých
Úvod do filozofie výchovy
Úvod do filozofie výchovy
Základy psychológie učenia
Základy psychológie učenia
Propaganda a manipulace
Propaganda a manipulace
Etopedie
Etopedie
K akutálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce
K akutálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce
Sociální a mediální komunikace
Sociální a mediální komunikace
Strategický management změn a znalostí
Strategický management změn a znalostí
Zpravodajství a publicistika
Zpravodajství a publicistika
Psychologie
Psychologie
Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu
Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu
Úvod do praktické žurnalistiky
Úvod do praktické žurnalistiky
Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj
Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj
Kompetence ve vzdělávání dospělých
Kompetence ve vzdělávání dospělých
Kapitoly ze somatopedie
Kapitoly ze somatopedie
Kapitoly z výchovného poradenství - školní poradenské služby
Kapitoly z výchovného poradenství - školní poradenské služby
Vývojové trendy v českých médiích po roce 1989
Vývojové trendy v českých médiích po roce 1989
Základy teorie práva a pracovní právo
Základy teorie práva a pracovní právo
Rozvoj a řízení lidských zdrojů
Rozvoj a řízení lidských zdrojů
Art Of Creativity aneb Kreativita jako klíčová kompetence v době změn
Art Of Creativity aneb Kreativita jako klíčová kompetence v době změn
Moderní lékové formy pro orální a perorální aplikaci
Moderní lékové formy pro orální a perorální aplikaci
Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského
Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského
Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých
Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých
Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa: Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba
Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa: Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba
1