Tiskové podniky Ústředního svazu československých průmyslníků

nakladatelství, značky

Finanční a daňová knižnice