Svaz ruských spisovatelů a novinářů v ČSR

nakladatelství, značky

Kapitánova dcerka
Kapitánova dcerka