Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan

nakladatelství, značky

V tieni červenej hviezdy : Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch 1944-1948
V tieni červenej hviezdy : Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch 1944-1948