Slovenská technická univerzita (STU)

nakladatelství, značky

Zbierka príkladov z prenosu tepla 3. časť - Prenos tepla sálaním a odparovaním vody
Zbierka príkladov z prenosu tepla 3. časť - Prenos tepla sálaním a odparovaním vody
Sférická astronómia a kozmická geodézia
Sférická astronómia a kozmická geodézia
Prenos tepla - Príklady: 2.časť - Prenos tepla konvekciou
Prenos tepla - Príklady: 2.časť - Prenos tepla konvekciou
Úvod do matematickej analýzy (Zbierka riešených príkladov)
Úvod do matematickej analýzy (Zbierka riešených príkladov)
Hydraulika podzemnej vody
Hydraulika podzemnej vody
Stein a Ludwigov mlyn
Stein a Ludwigov mlyn
Kamenné námestie. Polyfunkčný objekt: Zborník ateliérových prác 2014/2015
Kamenné námestie. Polyfunkčný objekt: Zborník ateliérových prác 2014/2015
Prenos tepla - Príklady: 1.časť - Vedenie tepla
Prenos tepla - Príklady: 1.časť - Vedenie tepla
Sakrálne pamiatky v krajine: Banská Štiavnica a okolie
Sakrálne pamiatky v krajine: Banská Štiavnica a okolie
Objektovo orientované programovanie v jazyku C++
Objektovo orientované programovanie v jazyku C++
Historický Ondrejský cintorín v Bratislave
Historický Ondrejský cintorín v Bratislave
Autorské právo a právna úprava dizajnu
Autorské právo a právna úprava dizajnu
Mobilné pracovné stroje
Mobilné pracovné stroje
Prenos tepla
Prenos tepla
Pozemkové právo
Pozemkové právo
Didaktika basketbalu a návody na cvičenia
Didaktika basketbalu a návody na cvičenia
Človek a životné prostredie
Človek a životné prostredie
Digitálne meranie nízkofrekvenčného elektrického výkonu a energie
Digitálne meranie nízkofrekvenčného elektrického výkonu a energie
Funkcionálne a logické   programovanie
Funkcionálne a logické programovanie
Technická mechanika II.
Technická mechanika II.
Mobilné pracovné stroje
Mobilné pracovné stroje
Profesor Alfred Piffl - Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Profesor Alfred Piffl - Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Nové koncepty v architektúre rodinných domov na Slovensku
Nové koncepty v architektúre rodinných domov na Slovensku
Družicová geodézia/Globálny polohový systém
Družicová geodézia/Globálny polohový systém
Optimalizácia
Optimalizácia
Viacjazyčný slovník mobilnej pracovnej techniky
Viacjazyčný slovník mobilnej pracovnej techniky
Elektrické prístroje
Elektrické prístroje
Základy environmentálnej filozofie
Základy environmentálnej filozofie
Anorganická chémia 1
Anorganická chémia 1
Zbierka úloh z vyššej matematiky / 2
Zbierka úloh z vyššej matematiky / 2
Slovensko-arabská konverzácia
Slovensko-arabská konverzácia
Mikrobiológia
Mikrobiológia