Rodová cesta

nakladatelství, značky

Socionika v práci s personálem, neboli, O čem vypovídá MBTI : aplikovaná socionika
Socionika v práci s personálem, neboli, O čem vypovídá MBTI : aplikovaná socionika