Nákladem pořadatelstva Valašského roku

nakladatelství, značky

Almanach Valašského roku 1925
Almanach Valašského roku 1925