Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa

nakladatelství, značky

Liptovskí murári: Vplyv liptovských murárov na sociálne a kultúrne obrodenie ľudu Liptova
Liptovskí murári: Vplyv liptovských murárov na sociálne a kultúrne obrodenie ľudu Liptova