Iura Edition

nakladatelství, značky

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
Stratégia a strategický manažment
Stratégia a strategický manažment
Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie
Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie
Reflexná metóda ako nástroj učenia sa v organizáciach
Reflexná metóda ako nástroj učenia sa v organizáciach
Ekonómia
Ekonómia
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva
Autorský zákon - komentár
Autorský zákon - komentár
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu
Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny
Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny
Základy manažmentu
Základy manažmentu
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva
Základy práva duševného vlastníctva
Základy práva duševného vlastníctva
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
E-Justice
E-Justice
Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy
Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy
Dejiny politickej a právnej filozofie
Dejiny politickej a právnej filozofie
Ekonómia a životné prostredie
Ekonómia a životné prostredie
Nová paradigma znalostného manažmentu
Nová paradigma znalostného manažmentu
Zanietený predajca - Praktická príručka pre profesionálnych predajcov
Zanietený predajca - Praktická príručka pre profesionálnych predajcov
Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné právo verejné
Občianske právo hmotné 2: Záväzkové právo - Právo duševného vlastníctva
Občianske právo hmotné 2: Záväzkové právo - Právo duševného vlastníctva
Trestné právo hmotné – 2. zväzok
Trestné právo hmotné – 2. zväzok
Rímske právo
Rímske právo
Finančná matematika v Exceli
Finančná matematika v Exceli
Občiansky zákonník
Občiansky zákonník
Trestné právo procesné
Trestné právo procesné
Trestné právo hmotné – 1. zväzok
Trestné právo hmotné – 1. zväzok
Občianske právo hmotné 1: Všeobecná časť - Rodinné právo - Vecné práva - Dedičské právo
Občianske právo hmotné 1: Všeobecná časť - Rodinné právo - Vecné práva - Dedičské právo
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
Zmeny vlastnických transakcií v obchodných spoločnostiach
Zmeny vlastnických transakcií v obchodných spoločnostiach
Základy práva Európskej únie 1
Základy práva Európskej únie 1
1