Iris

nakladatelství, značky

Verejná politika
Verejná politika
Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili
Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili
Zabudnúť na Marxa
Zabudnúť na Marxa
Omyly konšpiračných teórií
Omyly konšpiračných teórií
Sexting a kyberšikana
Sexting a kyberšikana
Magnetová hora (Rozprávky a príbehy)
Magnetová hora (Rozprávky a príbehy)
Idey na trhovisku
Idey na trhovisku
Všetko je inak alebo Filozofia na dedine
Všetko je inak alebo Filozofia na dedine
Vedecko-technický rozvoj v 21. storočí
Vedecko-technický rozvoj v 21. storočí
V zrkadle kultúry
V zrkadle kultúry
3 knihy rozprávok
3 knihy rozprávok
Človek, sloboda, vlastníctvo ve filozofii raného novoveku
Človek, sloboda, vlastníctvo ve filozofii raného novoveku
Hľadanie seba samej : otázka identity ženy v súčasnosti
Hľadanie seba samej : otázka identity ženy v súčasnosti
Čas a literárne rozprávanie
Čas a literárne rozprávanie
Cesta za křídly
Cesta za křídly
Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty
Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty
Idea psychagógie v holistickej perspektíve
Idea psychagógie v holistickej perspektíve
Sociálna práca
Sociálna práca
Rečnícke umenie sv. Augustína
Rečnícke umenie sv. Augustína
Základy globálnej evolucioniky
Základy globálnej evolucioniky
Pedagogická antropológia I.
Pedagogická antropológia I.
Mýty a realita globálneho sveta (Čo nás neposilní, ale môže zabiť?)
Mýty a realita globálneho sveta (Čo nás neposilní, ale môže zabiť?)
Mýtus, Mágia, Psychológia, Popkultúra
Mýtus, Mágia, Psychológia, Popkultúra
Fenomén pomoci v sociálnom myslení
Fenomén pomoci v sociálnom myslení
Kauzálne modelovanie v sociológii: princípy, metódy a aplikácie
Kauzálne modelovanie v sociológii: princípy, metódy a aplikácie
Kreslíme so škôlkarmi
Kreslíme so škôlkarmi
Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii
Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii
Z mozaiky slovensko-rumunských vzťahov v 20. storočí
Z mozaiky slovensko-rumunských vzťahov v 20. storočí
Nadaný žiak
Nadaný žiak
Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém
Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém
Elektromagnetizmus
Elektromagnetizmus
Filozofický rozmer „ľudstva“ v myslení Augusta Comta
Filozofický rozmer „ľudstva“ v myslení Augusta Comta
Smrť a vedomie smrteľnosti
Smrť a vedomie smrteľnosti
Geopolitika : klasická, nová : EÚ - geopolitický aktér 21. storočia
Geopolitika : klasická, nová : EÚ - geopolitický aktér 21. storočia
Filozofia a médiá
Filozofia a médiá
1