František Šimáček

nakladatelství, značky

Roku 1879 Šimáček založil tiskárnu a nakladatelství, pro něž v klasicistním domě čp. 1283/II v Jeruzalémské ulici na Novém Městě pražském dal v letech 1879-1880 přistavět dvorní křídlo a jeho syn ještě přistavěl sklad štočků. V nakladatelství vydal například Hrady a zámky české Augusta Sedláčka, Studničkův Zeměpis, Sebrané spisy Václava Beneše Třebízského, knižní edici Kabinetní bibliotheka a další významná díla odborné literatury, beletrie a poezie, soustavně například spisy Zeyerovy nebo Vrchlického. V posledních dvou letech života vydával časopis Světozor. V 80. letech převzal nakladatelství a knihtiskárnu s otcovým jménem mladší syn Bohuslav (1866–1945), roku 1900 se nakladatelství spojilo do firmy Šimáček & Šolc. Knihtiskárna se roku 1900 stala součástí České grafické unie.... celý text

Několik povídek a různých črt
Několik povídek a různých črt
Cikánský baron a jiné povídky
Cikánský baron a jiné povídky
Procházka kolem světa
Procházka kolem světa
Zvonařka
Zvonařka
Z letopisů lásky
Z letopisů lásky
Šťastné manželství
Šťastné manželství
Nevěsta z Omské hory
Nevěsta z Omské hory
U Dušánků
U Dušánků
V lávě
V lávě
Česká čítanka pro ženské školy odborné (průmyslové, kuchařské a hospodyňské i pokračovací)
Česká čítanka pro ženské školy odborné (průmyslové, kuchařské a hospodyňské i pokračovací)
Žena legionářova
Žena legionářova
Krůpěje
Krůpěje
Pêle - Mêle
Pêle - Mêle
Kuchařská kniha
Kuchařská kniha
Tři dcery na vdávání
Tři dcery na vdávání
Otázka rakouská: Slováci
Otázka rakouská: Slováci
Magdalena
Magdalena
Tři mládenci v peci ohnivé
Tři mládenci v peci ohnivé
Právo mládí
Právo mládí
Moderní Penelopa
Moderní Penelopa
Žena v životě a díle Macharově
Žena v životě a díle Macharově
Na pevné půdě
Na pevné půdě
Ráj na zemi
Ráj na zemi
Za lásku a za kříž
Za lásku a za kříž
Máj
Máj
Domácí hospodářství
Domácí hospodářství
Dobývání Říma
Dobývání Říma
Zlatá rybka
Zlatá rybka
Z půl století
Z půl století
Lodi v noci se míjející
Lodi v noci se míjející
Cirkus
Cirkus
M. Jan Hus
M. Jan Hus
Životem zrazení
Životem zrazení
Houby v přírodě a v kuchyni
Houby v přírodě a v kuchyni
Do zemí sociálních divů
Do zemí sociálních divů
Do čtyř artikulů
Do čtyř artikulů
Obraz z Podkrkonoší
Obraz z Podkrkonoší
Hus
Hus
Kinematograf, jeho zařízení a obsluha
Kinematograf, jeho zařízení a obsluha
Baščanské povídky
Baščanské povídky