Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

nakladatelství, značky

Zborník - Vojenská dopravná logistika
Zborník - Vojenská dopravná logistika