Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

nakladatelství, značky

Fonetická povaha a historický vývoj souhlásky "V" ve slovanštině
Fonetická povaha a historický vývoj souhlásky "V" ve slovanštině
Dějiny řečnictví řeckého II.
Dějiny řečnictví řeckého II.
Hankovy písně a prostonárodní srbská muza, do Čech převedená
Hankovy písně a prostonárodní srbská muza, do Čech převedená
Kleštěnec : komoedie
Kleštěnec : komoedie
Vývojový stupeň nářečí prakrtských v dramatech Bhasových a určení Bhasovy doby
Vývojový stupeň nářečí prakrtských v dramatech Bhasových a určení Bhasovy doby
Příspěvek k poznání morfologického vývoje české tabule křídové, III.část
Příspěvek k poznání morfologického vývoje české tabule křídové, III.část
Úvahy o názoru v matematice
Úvahy o názoru v matematice
Vosy
Vosy
O mučenících českých - knihy patery
O mučenících českých - knihy patery
Dějiny řečnictví řeckého I.
Dějiny řečnictví řeckého I.
Slezské konfiskace 1620-1630. Pokutování provinilé šlechty v Krnovsku, Opavsku a Osoblažsku po bitvě bělohorské a po vpádu Mansfel
Slezské konfiskace 1620-1630. Pokutování provinilé šlechty v Krnovsku, Opavsku a Osoblažsku po bitvě bělohorské a po vpádu Mansfel
Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uherských
Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uherských
Povídky lidu opavského a hanáckého
Povídky lidu opavského a hanáckého
Válka o země Koruny české (1740-1742)
Válka o země Koruny české (1740-1742)
Troje knihy o řečníku
Troje knihy o řečníku
Ženy o Thesmoforiích
Ženy o Thesmoforiích
Bídné dny a jiné povídky
Bídné dny a jiné povídky
Faidros
Faidros
Evangelium sv. Matouše s homiliemi
Evangelium sv. Matouše s homiliemi
Šumavská jezera I. - Malé javorské jezero
Šumavská jezera I. - Malé javorské jezero
Český průmysl a obchod v XVI. věku
Český průmysl a obchod v XVI. věku
Hippolytos
Hippolytos
Homerova Ilias. Díl II
Homerova Ilias. Díl II
Homerova Ilias. Díl I
Homerova Ilias. Díl I
Jezdci
Jezdci
Experimentální studie o novém způsobu měření velmi vysokých potenciálů
Experimentální studie o novém způsobu měření velmi vysokých potenciálů
Kniha králů
Kniha králů
Gastropoda českého křídového útvaru
Gastropoda českého křídového útvaru
Český slovník bibliografický I - České prvotisky (až do r. 1500)
Český slovník bibliografický I - České prvotisky (až do r. 1500)
Thukydidovy Dějiny války Peloponneské. Díl III
Thukydidovy Dějiny války Peloponneské. Díl III
České pohádky do roku 1848
České pohádky do roku 1848
Topografie starých Athen
Topografie starých Athen
Základy filosofie státu a společnosti: O občanu
Základy filosofie státu a společnosti: O občanu
Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách (1526-1620)
Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách (1526-1620)
Marná lásky snaha
Marná lásky snaha
1