Zabudnutí vojaci: Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918

od:


KoupitKoupit eknihu

Autorka sa v prehľadne koncipovanej monografii venuje problematike vojnových zajatcov a zajateckých táborov v rokoch prvej svetovej vojny z viacerých aspektov. Po vstupnej kapitole, zameranej na fenomén masového zajatectva, úradnú starostlivosť o zajatcov, počty a prehľady zajatcov a zajateckých táborov v Rakúsko-Uhorsku a osobitne v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava, nasledujú časti o výstavbe prvých zajateckých táborov na vymedzenom území časti dnešného Slovenska, Maďarska a Rakúska, o ich prvých „obyvateľoch“, táborových problémoch, epidémiách, o asanácii a výstavbe nových táborov. V rámci fungovania zajateckých táborov publikácia prináša informácie o organizácii a každodennom táborovom živote, stravovaní, duchovnej starostlivosti, propagande, pošte, návštevách zahraničných misií a antropologickom výskume realizovanom na zajatcoch. Samostatná kapitola približuje odlišnosti zajateckého života dôstojníkov od radových vojakov. Podobne v osobitnej časti sa rozoberá pracovné nasadenie vojnových zajatcov – ich hospodársky význam, práca v poľnohospodárstve, fungovanie zajateckých pracovných oddielov. Poslednou témou monografie je povojnová repatriácia zajatcov a náčrt situácie po rozpade Rakúsko-Uhorska. Prílohy obohacujú prácu prehľadmi národnostného zloženia zajatcov v táboroch, mapkami a plánmi zajateckých táborov, cintorínov a taktiež fotografie z táborového života....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/29_/291926/zabudnuti-vojaci-zajatci-v-oblasti--Qh4-291926.jpg 41
Žánr:
Literatura naučná, Historie
Vydáno:, Vojenský historický ústav (SK)
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)