SPON - Systém prognózovania ohnísk napätia

kniha od:

nehodnoceno
SPON - Systém prognózovania ohnísk napätia obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Čo je SPON ? V teoretických úvahách vychádza z teórií davu, verejnosti a ďalších, ktoré sa zaoberajú sledovaním prijímania skutočnosti bez intelektuálnej kontroly. Ako skutočnosť tu pôsobí aj názor mienkotvorných autorít, médií, pôsobenie politických kampaní. Z teoretických východísk a doterajšej skúsenosti pracovníkov vyplynuli dve hypotézy: zmeny správania vyvolané spoločenskými vplyvmi (predovšetkým etnického charakteru) je možno merať psychologickými, sociálnopsychologickými a medicínskymi metódami. V každom spoločenstve sú osoby, ktoré sú modelmi správania pri zmene. Keď týmito metódami na pomerne malej vzorke zmapujeme krajinu, môžeme s nameranými hodnotami pracovať a možno predísť sociálnym katastrofám. Výskumná vzorka vznikla nasledovne: predstavte si mapu Slovenska, rozdelenú horizontálou a vertikálou na polovice a vzniknuté štyri diely ešte raz rozdeľte vertikálami na polovice. Dostaneme osem severných a osem južných častí Slovenska. V každej z týchto častí bola vytipovaná obec rovnakej veľkosti a štruktúry. V každej obci boli oslovené štyri miestne autority a riadeným rozhovorom získané pre výskum. Každá z týchto autorít, teda mienkotvorných osobností mala za úlohu navrhnúť dve názorové sympatizujúce osoby, ktoré nie sú členmi rodiny, ani kolegami v práci. Tvoria tzv. dvor dotyčnej osoby. Vzorka teda obsahovala 32 mienkotvorných autorít a 64 príslušníkov dvora, teda 96 osôb. Štúdia obsahuje pri každej sekvencii výskumu analýzu teoretických východísk, ktoré zdôvodňujú použitie jednotlivých metodík. Metodiky a výstavba metodológie výskumu patrí ku skutočne inšpiratívnym častiam knihy, ktoré by si zaslúžili a snáď aj vyvolajú diskusiu minimálne odbornej verejnosti. Výskum má zložku sociálneho prieskumu, lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostického a sociálno - psychologického vyšetrenia....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/473359/big_spon-system-prognozovania-ohnisk-na-uw0-473359.jpg
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha SPON - Systém prognózovania ohnísk napätia