Novinárska publicistika I.

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

"... Predstavte si, že jedného dňa by sa stala takáto neuveriteľná vec: ráno by ste zapli rádio — a ono by mlčalo. — To nič, — povedali by ste si. — niečo sa stalo. Zájdem si do najbližšieho stánku kúpiť noviny. Lenže novín by nebolo, lebo jednoducho nevyšli. — Ešte si vždy môžem večer zapnúť televízor.. — povedali by ste si rozladene. Obrazovka by však ostala bez obrazu. Takouto modelovou situáciou by sa síce porušil jeden z hlavných zákonov žurnalistiky, že noviny musia vždy výjsť a rozhlasové a televízne relácie, sa musia v určenom čase odvysielať. Vtedy by sme najlepšie pochopili, čo žurnalistika znamená v živote každého jednotlivca, veľkých kolektívov aj celej spoločnosti. Ostali by sme znepokojení a bezradní, tápali by sme v neznáme, lebo človek na to, aby sa mohol orientovať vo svojom prostredí, potrebuje ako svetlo v tme hotové informácie o spoločenskej skutočnosti, ktorá ho obklopuje. Pre človeka je totiž spoločenské prostredie jednou zo základných podmienok jeho existencie, jemu najvlastnejší živel, ktorý potrebuje k životu práve tak ako vzduch. Keby sa niečo také stalo, vtedy by sme sa najnázornejšie presvedčili o tom, že ľudská potreba byť informovaný o dianí doma a vo svete, o vývoji a o každom záchveve v aktuálnej sociálnej realite, patrí medzi naše základné potreby. A ako sa ruka v ruke, s neustále rastúcimi nárokmi a potrebami čoraz viac diferencovala deľba práce, ako sa s rozvojom spoločnosti oddelila materiálna a duchovná výroba, tak sa vydelila aj špecifická činnosť žurnalistiky, aby túto potrebu mohla uspokojovať, aby sme jednoducho vedeli, čo sa okolo nás deje, čo môžeme čakať a čo máme za danej situácie robiť. To je hlavné poslanie žurnalistiky. Je základným zdrojom informácie z oblasti aktuálnej sociálnej reality, ktorá má pre nás životne dôležitý význam. Dnes v modernej spoločnosti, by bol život bez nej jednoducho nemysliteľný. Je významným a dôležitým fenoménom našej prítomnosti. Pre svoje vlastnosti sa prostriedky masovej informácie a propagandy súčasne stali ostrou a spoľahlivou zbraňou v politických a triednych zápasoch a dôležitým nástrojom, ktorý usmerňuje a ovplyvňuje spoločenskú a najmä politickú prax. Ich sila spočíva v slove a v obraze, v obsahu podávaných informácií. Sú veľmocou za predpokladu, že pravdivo a komplexne odrážajú sociálnu realitu a plne sa angažujú a zúčastňujú na jej premene...." "... Novinárska publicistika, na ktorú sa zameriava táto práca, je popri spravodajstve jedným z dvoch základných druhov novinárskych prejavov. Tá vrstva, ktorá sa vyznačuje hlbokým ponorom do prebiehajúcich spoločenských procesov a explicitným, otvoreným vyslovovaním názorov a stanovísk k aktuálnym javom a skutočnostiam, vyzbrojená hlbokou pravdou, bola vždy cenným prameňom poznania, dvíhala sebavedomie, dodávala silu a odvahu v sociálnych bojoch a zápasoch za lepší a spravodlivejší poriadok. V knihe môžeme sledovať vznik publicistiky a formovanie publicistických žánrov u nás. Pomôže nám objasniť jej postavenie i miesto v súčasnej tlači a základné teoretické otázky novinárskej publicistickej tvorby. V druhej časti sa podrobne zaoberá prejavmi a novinárskymi žánrami publicistiky racionálneho typu. V prvom rade je určená poslucháčom novinárstva na vysokej škole. No určite bude môcť mnoho povedať aj novinárom na všetkých úsekoch žurnalistickej praxe, lebo vieme, že teória je zovšeobecnením praxe, aby jej slúžila a dvíhala ju na vyššiu úroveň. Môže byť tiež cennou pomôckou pri výučbe slovenského jazyka a literatúry na stredných školách. Novinoveda je veľmi mladá vedecká disciplína a ako všetko mladé aj ona je charakteristická prudkým vývojom. Kniha, ktorá sa vám dostáva do rúk, chce byť. cenným príspevkom pri kladení základov teórie publicistiky a pri rozvíjaní žánrov publicistiky racionálneho, vecného typu. ..."...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/286158/big_novinarska-publicistika-i-ePR-286158.jpg 31
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Novinárska publicistika I.