Každý sa môže zmeniť - Dynamické modely správania

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Veľa sa dnes na rozličných fórach hovorí o potrebe skvalitnenia človeka, tak po stránke intelektuálnej ako pracovnej, umeleckej, športovej ap. Ešte častejšie sa však skloňuje výraz „mravná obroda“. Ktovie, čo všetko pod týmto rozumejú široké vrstvy vzdelaných, i menej vzdelaných ľudí. V jednom sa však pravdepodobne veriaci i neveriaci, vyznávači toho alebo onoho svetonázoru či náboženstva zhodnú: človek sa má ustavične usilovať o to, aby sa menil k lepšiemu. Pre všetkých platí evanjeliová výzva: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Anton Hlinka vo svojej knihe právom kladie dôraz na to, čo je pri tejto „zmene k lepšiemu“ podstatné a hlavné: nielen vonkajšie, všetkými vnímané správanie, ale najmä vnútorná premena človeka – jeho úsudky, zmýšľanie, citové reakcie a stavy. Neostáva však pri všeobecne vyslovenej požiadavke premeny, ale s jemu vlastnou dôkladnosťou opíše a dopodrobna vyznačí cestu k nej. A práve v tom spočíva hodnota a jedinečnosť tejto mimoriadnej publikácie. Svetová literatúra dnes ponúka veľmi málo kníh tohto druhu – ak vôbec. To vydavateľa viedlo k jej vydaniu – v presvedčení, že podnieti nejedného psychologicky vzdelaného moralistu a mravoučne informovaného psychológa k ďalšiemu štúdiu a azda i k tomu, aby aj oni sami siahli za perom. Autor pri zdôrazňovaní pozitívnych mravných cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie však v nijakom prípade nepodceňuje faktor zla v človeku. Jednostrannosť sa i tu trpko vypomstí. Tí čitatelia, ktorí poznajú Antona Hlinku z jeho predošlých úspešných kníh, nebudú sklamaní, lebo i tu spoznajú rukopis svojho obľúbeného autora – citlivého kresťanského psychológa, filozofa a teológa, skúseného mysliteľa a majstra slova. Táto kniha môže byť vítaným poradcom všetkým, ktorí majú na starosti výchovu či formáciu iných, a možno si nájde cestu aj k tým, mladým i starším, ktorí ešte nad sebou „nezlomili palicu“....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/141932/kazdy-sa-m-ze-zmenit-141932.jpg 52
Nahrávám...