Dále nevyšlapanou cestou: Nekonečná pouť duchovního růstu

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Kniha Dále nevyšlapanou cestou je neotřelým nahlédnutím do hlubin a temných zákoutí lidského nitra. Dotýká se otázek viny, závislosti, sexuality a v neposlední řadě také smrti. Všechny tyto otázky zaštiťuje a prostupuje úsilí najít sebe sama v dnešní hektické době a touha po porozumění složitosti světa. M. Scott Peck tento nesnadný úkol dokáže čtenáři podat ve srozumitelné formě, aniž by ubral na komplexnosti problému. Stejně jako kniha Nevyšlapanou cestou je i tento svazek cenným průvodcem na cestě k duchovnímu růstu pro každého z nás....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/88_/88618/big_dale-nevyslapanou-cestou-nekonecna--88U-88618.jpg 4.338
Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství

Vydáno: , Argo
Originální název:

Further Along the Road Less Traveled: The Unending Journey Towards Spiritual Growth


více info...
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Dále nevyšlapanou cestou: Nekonečná pouť duchovního růstu

J.Frei
14.03.2021

Pro toho, kdo chce pochopit, co chtěl Scott Peck sdělit, je nadále nepostradatelná kniha Nevyšlapanou cestou; tohle jsou dodatky, které bez ní těžko pochopíme (ostatně upozorňuje na to už název).
Ovšem některé ty dodatky jsou podstatné: podle mne zejména odpuštění jako nezbytný předpoklad duchovního růstu (kap. 2) a čtyři stádia tohoto růstu (kap. 7).
Důležité také je, co tu Scott Peck píše o křesťanství a o své konverzi k němu, kterou uskutečnil už po napsání Nevyšlapané cesty (kap. 9): ke křesťanství došel přes zenbuddhismus s jeho důrazem na paradox; paradox shledává i v samotném jádru křesťanství (totiž v Ježíšově plném božství a plném lidství) a podstatu herezí vidí právě v tom, že z paradoxu přijímají jen jednu stranu. Především však je podle něj křesťanská nauka blíž skutečné podobě Boha než ostatní velká náboženství a také nejlépe vysvětluje podstatu hříchu.
Kupodivu nemluví o tom, že křesťanství poskytuje asi nejlepší rámec pro myšlenku zbožštění člověka, k níž sám došel na konci knihy Nevyšlapanou cestou.
Scott Peck nechtěl patřit k žádné z křesťanských denominací (a ostatně i křesťanské vyznání přijal neúplné, bez víry ve vzkříšení těla), ke konverzi však pro něj patřilo i přijmout hříchy křesťanské církve.
Užitečná, byť dnes už asi ne tak aktuální, je i analýza hnutí New Age, i epilog o vztahu psychiatrie a lidské spirituality.
Škoda, že redaktor nechal v textu několik přechodníků, dnes už rušivých, a že neopravil "existenční utrpení" tam, kde autor říká "existenciální"; nezávazné "tajemno" tam, kde autor říká natvrdo "tajemství" či "mystérium"; "sebeúctu" tam, kde autor říká "sebeobdivování", a pár dalších věcí.

stanlus
19.06.2017

"Nevyšlapanou cestou" byl známý autorův bestseller, který jej ve své době proslavil a u něhož mnoho čtenářů zajímajících se o psychologii a spiritualitu začalo i skončilo. Po 15 letech však Scott Peck na své nejslavnější dílo navázal a vzniklo pokračování, v němž jsou uloženy ještě větší poklady, které prozrazují autorovo duševní a duchovní vyzrání a vhled do mnoha oblastí, o nichž předtím pojednával sice trefné, ale někdy nepříliš ucelené úsudky. Tato kniha se dá bez problémů číst, aniž znáte původní "Nevyšlapanou cestu", a skoro bych řekl, že z pohledu moderního čtenáře ani není nutné se u té první zastavovat. Na druhou stranu Pecka mezitím jeho vlastní životní pouť přivedla ke křesťanství, a tak i jeho novější "Cesta" vykazuje určité tendenční křesťanské zabarvení, které některým čtenářům může poněkud překážet (může zabrnkávat o jejich případnou zaujatost vůči křesťanství). Avšak Peck vždy zůstal profesionál a jeho poznatky pokaždé primárně poukazují k tomu, co je zcela universální a co není a nemůže být plně postihnutelné jednotnou formou.
Zřejmě nejcennější, co jsem si z této unikátní knihy odnesl, je Peckovo pojednání o stádiích duchovního růstu člověka. Považuji to za přinejmenším stejně významné a přínosné pro bližší porozumění samotné podstatě lidství jako jiné modely, které se staly základem psychologického vzdělání a které dnes zná každý gymnazista - např. vývojová stádia podle Eriksona, Piageta, Freuda aj.


vesirena
16.02.2012

Autor vypráví o své cestě k Bohu- hledání sama sebe...vzal to oklikou přes zen budhismus až došel ke křesťanství...líbí se mi jeho názor na víru povšechně:

" Jedním z velkých hříchů organizovaného náboženství je to, že mělo tendenci některá ryze svatá slova znehodnotit a pošpinit je a když se pak lidé s těmito slovy setkají, spojí si je s pokrytectvím náboženství a nedokáží vidět a slyšet jejich skutečný význam." Jedním z takto pokřivených slov je i slovo sexualita, orgasmus...autor bez rozpaků i o tomto tématu píše a je to zajímavé...

Doporučujeme

Bible Svatá
Bible Svatá

Autor a jeho další knihy

M. Scott Peck
americká, 1936 - 2005
1996  Lidé lži
1993  Nevyšlapanou cestou
2006  Postel u okna
2010  Dále nevyšlapanou cestou: Nekonečná pouť duchovního růstu
1995  V jiném rytmu: vytváření komunit

všech 11 knih autora

Kniha Dále nevyšlapanou cestou: Nekonečná pouť duchovního růstu je v

Právě čtených2x
Přečtených52x
Čtenářské výzvě1x
Doporučených2x
Knihotéce36x
Chystám se číst16x
Chci si koupit7x