Cash Flow

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Potřebuje vaše firma více provozního kapitálu? Máté problémy s likviditou či solventností? Chcete zlepšit finanční situaci firmy a zajistit její prosperitu v budoucnosti? Potom dobře plánujte cash flow! V této knize věnované problematice peněžních toků je uvedena řada nových poznatků, které umožní managementu podniků, jejich vlastníkům, podnikatelům i ekonomům sledovat nejen ziskovost či ztrátovost podniku, ale zejména jeho schopnost dostát svým závazkům. Dozvíte se např.: - co jsou finance podniku, jak probíhá jejich vnitřní a vnější tok, seznámíte se s dalšími klíčovými finančními termíny, mezi něž patří např. finanční management, faktory času a rizika ad., - co všechno spadá pod termín aktiva podniku, jak jsou aktiva vymezena a strukturována, - co rozumíme náklady a výnosy podniku a jak obě položky ovlivňují výsledek hospodaření, - co všechno můžete vyčíst z tzv. výkazu zisků nebo ztrát, - jak bilancovat aktiva a kapitál podniku, - že finanční rozvaha vyjadřuje stav aktiv a kapitálu k určitému okamžiku a vypovídá o tom, Mezi nejcennější části publikace patří metody zjišťování cash flow, poznáte, že výkaz cash flow bývá členěn do 3 základních podnikových činností, sestavuje se v tzv. vertikální (sloupcové) nebo horizontální (bilanční) podobě a při jeho sestavování se používají různé přístupy zjišťování peněžních toků – např. pomocí tzv. přímé i nepřímé metody. jak manažeři spravují aktiva podniku a jak úspěšně s nimi podnikají....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/30_/300921/cash-flow-HyB-300921.jpg 31
Žánr
Ekonomie a obchod
Vydáno, Computer Press (CP Books)
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Cash Flow

dzejkbeltygros
30. března

Knížku jsem nepřečetla celou, četla jsem jenom začátek. Hodí se pro začínající podnikatele, kteří si chtějí dělat sami účetnictví. Jsou tam dobře vysvětlené základy, jak vytvářet cashflow, jak vést účetní knihu apod.

Doporučujeme

Kam zmizel můj sýr
Kam zmizel můj sýr
Bohatý táta, chudý táta
Bohatý táta, chudý táta
Nejbohatší muž v Babylóně
Nejbohatší muž v Babylóně
Mít nebo být?
Mít nebo být?