Anatomie od Vesalia po současnost (1514-2014): Publikace k 500. výročí narození Andrea Vesalia

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Monografie k 500. výročí narození Andrea Vesalia, autora sedmidílné publikace De humani corporis fabrica z roku 1543! Vesalius v ní poprvé uvedl anatomické poznatky založené na systematickém studiu lidského těla. Text spojil s ilustracemi v jeden celek, na jehož základě se anatomie zařadila do systému univerzitního vzdělávání lékařů. V prvé části monografie je shrnut vývoj anatomického poznání od nejstarší doby po Vesalia a jeho následovníky. Druhá část dokumentuje ohlas Vesaliovy anatomie v českých zemích. Z Vesalia citoval v roce 1574 Matouš Filomates Dačický v česky psaném rukopise a pro doprovodnou kresbu mu byla předlohou jedna z Vesaliových ilustrací. Historickou událostí, která podnítila zájem o studium anatomie, byla pražská pitva Jana Jessenia. Písemnému záznamu této události a jejímu významu je věnována samostatná kapitola. V publikaci je poprvé zveřejněn také překlad Zalužanského spisu z počátku 17. století Oratio pro anatomia et instauratione totius studii medici in inclyto Regno Bohemiae, kterým se autor přimlouval za obnovu studia anatomie a lékařství. Třetí a čtvrtá část jsou věnovány studiu anatomie na pražské lékařské fakultě v 18.–20. století. Podrobně jsou uvedeny její významné osobnosti a jejich příspěvek k rozvoji oboru. Je zde popsán i vývoj postupů přípravy anatomického preparátu a nastíněna historie anatomického muzea a pražské anatomické ilustrace. V poslední části je prezentována současná anatomie na lékařských fakultách u nás. Je představena jako vědecká disciplína i jako předmět výuky lékařství. Jsou zde uvedena jednotlivá pracoviště, jejich významné osobnosti, zaměření jejich vědecké práce a rozsah výuky. Zmíněna je také historie a současné aktivity České anatomické společnosti, která sdružuje 140 morfologů z lékařských fakult, veterinární fakulty a ústavů Akademie věd ČR. Dílo je výsledkem spolupráce 39 morfologů převážně z lékařských fakult v České republice a pracovníků z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/32_/321916/anatomie-od-vesalia-po-soucasnost-1-h4D-321916.jpg 51
Žánr:
Biografie a memoáry, Historie, Zdravotnictví
Vydáno:, Grada
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Anatomie od Vesalia po současnost (1514-2014): Publikace k 500. výročí narození Andrea Vesalia

Autoři knihy

Ondřej Naňka

Ondřej Naňka
česká, 1972

Miloš Grim

Miloš Grim
česká, 1941

Karel Černý

Karel Černý
česká, 1974

Kniha Anatomie od Vesalia po současnost (1514-2014): Publikace k 500. výročí narození Andrea Vesalia je:

v Přečtených1x
v Chystám se číst1x